Het kerstverhaal volgens Sarah

De loop der geschiedenis wordt vaak bepaald door toevallige samenlopen van omstandigheden. Het kerstverhaal is op uiteenlopende manieren opgetekend, verteld, verkondigd, gepredikt en uitgebeeld. Meer dan eens  wordt er echter een loopje met de geschiedschrijving genomen. Mattheüs en Lucas benaderen het origineel in de bijbel nog het meest. Maar de enige ware versie van de geboorte van Jezus Christus wordt via overlevering al generatieslang doorgebalkt door de familie van de equus asinus, de ezels. Hoe ik dat zo zeker weet?