Het gezicht van de diaconie

Het diaconaat is één van de taken van de kerk. Diakenen staan namens de kerk naast mensen die in de problemen zitten. Voor de ouderling, dominee of andere gemeenteleden is het belangrijk om te weten hoe ze de mensen kunnen vinden die een beroep kunnen doen op de diaconie.