Herplant bomen

Gemeente Leeuwarden is in oktober gestart met het verwijderen van 900 ernstig aangetaste essen en het snoeien van 3000 essen met veel dood hout. In Reduzum zijn aan de Legedyk (nabij de ijsbaan) vijf essen verwijderd en aan de Ayttawei is één exemplaar gerooid. Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. Lees verder