Herinrichting Tsienzerbuorren

In het laatste overleg tussen Provincie en bewoners van Tsienzerbuorren, is bepraat hoe het tracé door Tsienzerbuorren gaat lopen.
De Provincie gaat binnenkort piketpaaltjes plaatsen. Er wordt ook op enkele plaatsen belijning op de weg gespoten om alles beter inzichtelijk te maken.
Het is dus niet zo dat men al met de wegwerkzaamheden gaat beginnen.