Herinrichting Snitserdyk

Dinsdagmiddag heeft Gedeputeerde Sietske Poepjes het eindadvies Herinrichting N354 in ontvangst genomen. Zij kreeg deze aangeboden door de projectgroep, die bestaat uit omwonenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen en agrariërs en mensen van Grontmij en provincie Fryslân.
Poepjes sprak in augustus 2013 met een aantal inwoners van het gebied waarin de Snitserdyk ligt.