Herindeling Boarnsterhim

Op 1 januari 2014 wordt de gemeente Boarnsterhim opgeheven. Na de herindeling zullen de dorpen Wergea, Warstiens, Idaerd, Reduzum, Friens, Aegum, Jirnsum, Warten en Grou dan bij gemeente Leeuwarden horen.
Op www.herindelingboarnsterhim.nl vindt u alle informatie over deze herindeling.