Hera’s Heerlijkheden

Omdat Oeds no wer thús is, hat Hera wat lekkers makke foar Nelly, Oeds en Tiemen. Sels kinne jimme dizze Frykse resepten no ek meitsje.
Wy hawwe de hân witte te lizzen op it boek Hera’s Heerlijkheden, wat allinich yn Frykelân te krijen is. Lekker ite