Held van de smaak

Ielfisker Ale de Jager mei himsels in jier lang ‘Fryske held fan de smaak’ neame. Juster waard der út seis nominearre bedriuwen keazen. 11 septimber is de lanlike ferkiezing mei de start fan de lanlike wike ,Week van de Smaak’ op Ljouwert Culinair.