Helaas…

De reiscommissie heeft besloten om, wegens te weinig animo, het ‘Kwartsjesreiske’ dat gepland stond op 1 juni, niet door te laten gaan. In 2012 wordt opnieuw een uitstapje gepland, dan waarschijnlijk op de eerste donderdag van juni. De mensen die al betaald hebben voor dit jaar, krijgen hun geld teruggestort.