Heech wetter

De gemaaltsjes oan de Ayttawei en Nijlânsdyk draaie op hege toeren liters wetter fuort. Mar dat kin noch net foarkomme dat it wetter sels de macht oernimt en der foar soarget dat sleatsjes oerstreame en al gau lytse markes wurde.