Hea! en strie

Foar de oanfier fan in karre mei strie by biologysk boer Hooghiemster is in soad stjoermanskeunst fereaske. Omrop Fryslân kaam lâns mei Hea! En fansels stean by dit soart putsjes de bêste stjoerlju mei de hannen yn ‘e bûse.