Happy Stones Reduzum

Der is al in ferskaat oan stiennen beskildere en op ‘e swalk; in gouden, in Sutelplak stien, Sels Sc Heerenveen en Cambuur hawwe har eigen stien. Mar nei oanlieding fan dit filmke fan LEO Middelsé tv  kinne jim no ek op syk nei de spesjale LEO Middelsé tv  stien. Hawwe jimme dizze fûn? Stjoer dan in foto nei redactie@leomiddelse.nl