Haalbaarheid bibliotheekvoorziening

De werkgroep Wolwêzen en de ANBO maken een plan om een bibliotheekvoorziening terug te krijgen in Reduzum. Om de haalbaarheid te toetsen, kunt u als u van de voorziening gebruik denkt te gaan maken, dit doorgeven bij Tjeerd Jorna of Geeske Smorenburg.