Gymnastiekvereniging in zwaar weer

Door het teruglopende ledenaantal en met het vaststellen van de nieuwe beleidsnota van de gemeente Leeuwarden m.b.t. (o.a. de verhuurtarieven van) haar sportaccommodaties, wordt het er voor gymnastiekvereniging G.V.Stânfries helaas niet beter op.
Dit heeft tot gevolg dat de gymjuf van de loonlijst is gehaald. Waardoor het nieuwe seizoen niet op 19 augustus a.s. van start gaat.