Gymnastiek voor ouderen

Uit een enquête van de Wolwêzengroep kwam naar voren dat er vraag was naar gymnastieklessen voor ouderen. De Wolwezengroep wil nu graag weten hoeveel belangstelling hiervoor is. De lessen vinden plaats in het Lokaal of in de gymnastiekzaal en worden door een professionele kracht gegeven.
Of deze lessen doorgaan, hangt af van de opgave en dat is nu on-line mogelijk.