Gym en SH’Bam gean net troch

Om’t juf Elske Tolsma siik is gean de gymlessen en de iepen lessen fan Sh’Bam hjoed net troch. De iepen les fan Sh’Bam wurdt no in wike opskood en de iepen lessen geane troch oan’t de earste wike fan april.