Grote belangstelling voor Tsjerkepaad 2010

De kerken van Reduzum, Friens en Idaerd hebben in de afgelopen periode tijdens Tsjerkepaad 2010 veel bezoekers gehad. Van oud inwoners tot een aanstaand bruidspaar. Zaterdagmiddag 18 september is er een officiële afsluiting in de Hervormde Kerk van Friens.