Groene kerk Reduzum-Idaerd

Steeds meer Nederlandse kerken kiezen voor duurzaamheid.
De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear en wil bereiken dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren.
In 2012 is de kerkenraad van start gegaan met het plan om een ‘duurzame kerk’ te zijn.