Groen schoolplein

De Trije doarpen skoalle gaat het schoolplein uitbreiden met een stukje groen. Om dit te realiseren hebben ze veel materiaal nodig o.a. houtsnippers, boomstronken, wilgentakken etc.
Aangezien de snoeiperiode er weer aan komt hopen ze dat u hierbij aan school denkt.