Grienteboer sutelt moarn net

Troch in lyts ûngemakje kin grienteboer Bernard Abma moarn gjin griente en fruit sutelje.
Grieteboer Abma & Dijkstra út Tersoal, komt alle tiisdeis yn Reduzum en omkriten oan de doar.