Goed uilen jaar

Momenteel zijn er veel velduilen te zien nabij de Swetse. De velduil staat al jaren als ernstig bedreigd op de Rode Lijst. De zeer grote muizenpopulatie dit jaar is waarschijnlijk de verklaring voor de vele velduilen.
Er komen veel kijkers op af.