Glêd op ‘e dyk

Foar de glêdheidsbestriding docht Rykswettersteat al sûnt 1938 in berop op it bedriuw fan De Ruiter. By it bestriden fan glêdens en sniefal kriget dit bedriuw automatysk berjocht om te struien. Fanôf stânplak Joure ride se dan har route.