Glasvezel in Friesland

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! De Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring nodigen u van harte uit om uw stem te laten horen middels een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere belanghebbenden in het buitengebied.
Hebt u familie, vrienden of buren die ook graag (glasvezel)breedband willen? Deel dit initiatief dan via e-mail, Facebook, Twitter.