Glasaal uitgezet op it Swin

Vanmorgen is weer een grote partij glasaal verdeeld onder beroepsvissers in Friesland. Palingvisser Ale de Jager kwam live vanuit Reduzum in tv-programma ‘Goedemorgen Nederland’ om uitleg te geven. Cameraman Edwin Mostert en journaliste Linda Geerdink gingen mee het Swin op met Jan Wijnstra als stuurman.