Gjin finaleplak Alle Jan Anema

Ald-Redúster Alle Jan Anema koe it mei syn partoer krekt net oprêde om in plakje yn de finale fan de PC te bemachtigjen. Mei in einstân fan 5-5 en 6-4 moasten se op it Sjûkelân belies jaan tsjin it partoer fan Gert-Anne van der Bos.