Giest mei nei…

Giest mei!, in nij initiatyf fan de Vrouwen van Nu, hat foar froulju út Reduzum, Friens, Idaerd en (fiere) omstreken in leuk uitje betocht. Kommende tongersdei 19 septimber gean se nei Leeghwater. En do kinst mei!
Jou dy op foar freed 13 septimber (moarn) om 12.00 oere.