Giest mei nei KreaDoe

Bist ek sa’n kreabea dy’t altiden oant nifeljen, haken, mozaiken as mei cupcakes dwaande is. Jou dy dan op foar in leuke kreative dei op de KreaDoe yn Utert.
Woansdei 5 november rydt der in bus fanôf Reduzum.
Giest mei? Opjaan kin oant sneintejûn 19 oktober.