Giest mei nei de ynfojûn

Woansdei 10 september is de start fan it nije winterseizoen by de Vrouwen van Nu. Mei allegear leuke workshops en oare aktiviteiten.
Giest mei! Freondinnen, de buorfroulju, elkenien is wolkom.