Geurkearskes ferkeap

Yn dizze tsjustere dagen kinne elkenien wol wat waarmte en ljocht brûke.
Dizze wike hat it pjuttenboartersplak de Earste Wjukslach in aksje en gean yn Reduzum, Friens en Idaerd by de doarren del om geurkearskes te ferkeapjen.