Generaal Petraeus en it Langstek

Oud-Redúster Kees Dekker stuurde een leuk historisch weetje over It Langstek. Heeft u ook een mooi verhaal, een oude foto of een feit met een link naar de geschiedenis van een van onze dorpen? Redactie en archiefgroep horen het graag.