Gelukkig nieuwjaar

Lutske, André, Jeltsje, Sietie, Titia, Wilma, Els, Geeske, Piet en Tjeerd van Reduzum.com wensen iedereen een nieuwsrijk en gelukkig 2012.