Geld van Rabobank voor Swinlân

Doarpsbelang Reduzum heeft 5.000 euro gekregen van Rabobank Heerenveen-Gorredijk voor het realiseren van de speeltuin in it Swinlân. Het geld komt uit het Coöperatiefonds van de bank. Via dit fonds betaalt de bank mee aan projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de samenleving.