Gefopt

Wy hawwe jimme deryn luze.It wie snein 1 april. En dy earrebarre wie nep. De redaksje hie jim moai foar’t lapke hâlden. Mei digitale kamera’s en allegear kompjûterprogramma’s kinne jo foto’s manipuleare. De redaksje wol jim graach útdage… Lês fierder