Geen windmolens langs de A32

Dorpsbelang en de actiegroep zijn blij met het besluit van Gedeputeerde Staten om geen windmolens toe te staan langs de A32. Deze en andere plekken op het Friese platteland zijn geschrapt als mogelijke locaties voor windturbines.