Geen sneeuw, toch vegen

Ids Hof, Jelle Roorda en Fetze Tigchelaar zijn gister druk bezig geweest om het fietspad/ wandelpad de Legedijk schoon te vegen.
Door de regen en rottende bladeren werd het wegdek glad.
Omdat de veegmachine van de ijsbaan niet voorhanden was, gingen de heren zelf aan de slag.