Geen Blierherne

Helaas moet het bestuur van QlubbRed mededelen dat in verband met de huidige corona maatregelen het weekend Blierherne niet door kan gaan.. Het bestuur denkt dat het gezien het hoge aantal besmettingen verstandiger is om het te annuleren. De ouders die hun kinderen al hebben aangemeld hebben een mail van ons ontvangen met verdere informatie.