Gedenken van overledenen

In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag.. Er wordt stilgestaan bij mensen die afgelopen tijd zijn overleden. Op zondag 3 november wordt in de dienst in Idaerd de dorpsgenoten die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Voor ieder die dat wil,  is er de gelegenheid om een dierbare te gedenken en een kaars aan te steken. U bent van harte welkom.