Gaswinning mag hervat worden

Het Rijk stemt in met een aanvraag van gaswinner Vermilion voor heropenen van twee gasvelden. Sinds 2012 lag de gaswinning hier stil. De gasvelden liggen ruwweg in de driehoek Grou-Reduzum-Raerd, deels onder het Grouster bedrijventerrein Frisia. De dorpsbelangen van Reduzum, Friens en Idaerd hebben reeds een bezwaarbrief verstuurd. Tegen het instemmingsbesluit kan nog tot en met 17 augustus bezwaar worden ingediend.
Lees hier de brandbrief van de gemeenschappelijke dorpsbelangen.