Fusie kernwerkgroep en verkeerswerkgroep

Doel en functie van de kernwerkgroep is in de loop der jaren veranderd. Er zijn veel raakvlakken met de verkeergroep op zowel inhoud als bezetting van de werkgroep. Dit is de aanleiding geweest om te komen tot een fusie van beide werkgroepen tot de ‘Wurkgroep Romtlike Saken’. Tot de ledenvergadering van 2021 werken ze op proef. Daarna wordt er gekeken of dit in de toekomst ook werkzaam is en blijft.