Fûgeltoer meitsje

Nei dat de Frienzer jeugdwurk bern begjin jannewaris mei elkoar moaie fûgelhúskes makke ha, ha se ôfrûne sneontemiddei in moaie fûgeltoer makke fan terracotta blompotten dy’t se earst moai opskildere ha. De fûgels treffe it mar yn Friens!