Fûgels ringje

Fûgelringgroep Burgum hat lêstendeis in ransûle yn Reduzum fan in ring fersjoen. Dêrneist hawwe se ek twa buizerds (1 man en 1 wyfke) en twa wikels (1 man en 1 wyfke) ringe. Dit barde tusken Grou en Warten.