Fryske boeken

De bern fan skoalle hawwe lêstendeis bestelbriefkes ophelle foar de ferkeap fan it Fryske boek.
De bestelde boeken komme hjoed op skoalle. Se kinne tusken 14.00 en 15.00 ôfhelle wurde.