Fruchtbere grûn

Alwer in lytse poppe yn ús doarp. We wenje hjir mar op sûne grûn. As eigner fan transportbedriuw Bakker, witte Wilfred en Maaike hiel goed wêr’t se fruchtbere grûn krije kinne. Se leverje it ommers sels.