Frienzer froulju farre út

Begin maaie wiene der gjin froulju te finen yn Friens. Mei auto’s fol wiene se ôfset nei Heech. Hjir gongen se foar harren jierlikse reiske fan wâl.