Foto’s Toaniel Friens

Trije kear in date foar Atze Dimmen. Moai fansels, mar sa betiid hie der se net ferwachte. En dan bringt ien fan de dames ek noch in bern mei dat net fan harsels is. Boppedat hat it bern in boadskip mei: ‘As heit liet hy it ôfwitte, dan moat hy it as pake mar sjen litte’. Resjersjeur Bokke Jansma, broer fan ien fan de dates’s, moat helpe om it riedsel fan de poppe op te lossen. Dat docht er op syn eigen bokkige wize.

Sjoch hjir foar in sfearympresje fan it stik Klontsjes fan Jan Schokker dy’t de toaniel feriening tusken Swin en Moezel ôfrûne wykein yn it Frienzer Lokaeltsje opfiert hat.