Straatnamen

Als we vanaf de Overijsselsestraatweg naar Friens gaan komen we over de Beslingadyk.
Voordat we deze weg op gaan is het de moeite waard om even om ons heen te kijken en ons de situatie voor te stellen toen er nog geen straatweg was. We zien dat er nog een vervallen weggetje noordelijker ligt. Dit liep vroeger door naar Tsienzerbuorren.
De Beslingadyk dankt zijn naam aan het slot Beslinga, dat achter het Lokaal en ten zuiden van de kerk te Friens heeft gestaan. Dit slot is in 1848 afgebroken.
De andere weg is de Van Sytzamawei.
Het geslacht Van Sytzama bewoonde van ongeveer 1570 tot 1848 het slot Beslinga. De eerste bewoner was Douwe van Sytzama, die zich omstreeks 1580 actief tegen de Spaanse overheersing teweer stelde. Deze Douwe was getrouwd met Jets van Beslinga, een rijke koopmansdochter uit Leeuwarden. Haar vader gebruikte geen achternaam en vermoedelijk heeft zij bij haar huwelijk de naam Beslinga aangenomen. De laatste bewoner was Maurits Pieco Diederik van Sytzama, die commissaris van de koningin was en koning Willem 1 op zijn slot te Friens ontving.