Plaatselijk Belang

Correspondentieadres:
Van Sytzamawei 12
9009 XD Friens
plaatselijkbelangfriens@live.nl
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Hylke Riemersma
Secretaresse: Hester Kamstra – Brouwer
Penningmeester: Els Brandsma
Lid: Age Tjalma
Lid: Johan Bergsma
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren
Bewaren