Kerk

kerk-friensDe N.H.Kerk
Kosters van de N.H.Kerk
Piet en Janny Sjonger
Beslingadyk 12 B
9009 XC Friens
0566-601598


 
In het midden van Friesland vindt u de kleine gastvrije hervormde gemeente Reduzum – Idaerd c.a. in de dorpen Reduzum, Idaerd, Friens en het gehucht Eagum, waar alleen nog een witte toren staat.
De huidige kerk van Friens is de jongste van de drie, gebouwd in 1795 op kosten van de familie Van Sytzama, het geslacht dat onverbrekelijk verbonden is met Friens en haar kerk. De kerk kwam in de plaats van haar voorganger uit de dertiende eeuw. De tussen kloostermoppen gevonden ’turfsteenbroodjes’ bij de restauratie van 1988 doen vermoeden dat nog eerder een turfstenen kerk op de hoge terp van Friens heeft gestaan.
Onbekend is wie de partoonheilige van de eerdere kerken was, maar die plaats is ruimschoots ingenomen door het geslacht Van Sytzama, dat tot 1848 op Beslingastate in Friens heeft gewoond. In 1887 werd de kerk opnieuw ingericht voor 1770,10 gulden. De soberheid van de kerk en haar inrichting wordt rijkelijk overvleugeld door de zeer aanwezige en rijke reeks rouwborden voor de Van Sytzama’s. Net als in Idaerd stonden voor de restauratie grote vrijwel ongeschonden grafzerken, eveneens van de Van Sytzama’s, rechtop tegen de muur.
De laatste aanwinst is een kabinetorgel: kleiner dan een ‘gewoon’ kerkorgel en stond vroeger bij de welgestelden in huis als voorloper van harmonium en piano. Qua klank is het geschikt voor een kleine ruimte als de kerk van Friens. Het is in 1819 gebouwd door dezelfde Albertus van Gruisen, die het orgel in Reduzum bouwde en is na enige omzwervingen het enige kabinetorgel van Van Gruisen in Friesland.
Op het kerkhof liggen twee grote grafkelders voor de Van Sytzama’s, sinds er na 1829 niet meer in de kerken begraven mocht worden.
SANYO DIGITAL CAMERA
Bewaren
Bewaren
Bewaren