It Lokaeltsje

Doarpshûs It Lokaeltsje
Van Sytzamawei 4
9009 XD Friens
Telnr. 0566 – 651234     Bgg 06-81019705
Beheerders: Franke Visser en Corrie de Jong


Het dorpshuis, in het dagelijkse spreekgebruik steeds It Lokaeltsje genoemd, speelt een centrale rol in het dorpsleven. Alle activiteiten spelen zich in It Lokaeltsje af, een andere ontmoetingsgelegenheid ontbreekt in Friens.
Iedere dinsdagavond in het winterseizoen leggen de spelers van de kaartclub hun kaarten op tafel. Kenmerkend is dat niet alleen de tegenwoordige bewoners van Friens lid zijn van deze club, ook oud-inwoners behoren tot de vaste kern.
Op maandagavond repeteert de Toneelclub ‘Tusken Swin en Moezel” en deze club geeft meestal in januari drie uitvoeringen in It Lokaeltsje.
Ook de Vrouwenvereniging is 1 keer per maand in It Lokaeltsje te vinden met diverse activiteiten.
Jeugdwurk verzorgt voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar (basisschoolleeftijd) leuke knutselmiddagen in It Lokaeltsje.
De tweede zaterdag in november is er een ‘Gesellige Jûn’ in It Lokaeltsje  waaraan vele leden en donateurs meedoen.
Plaatselijk Belang heeft in februari een jaarvergadering, zodat iedereen op de hoogte blijft van alle gebeurtenissen in Friens.
Af en toe is er nog een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van een bruiloft of verjaardag.
Want thuis is er soms weinig ruimte om een dergelijk feest te organiseren en ook dan kan men in It Lokaeltsje terecht.
Bij begrafenissen is It Lokaeltsje de gelegenheid om na afloop een kopje koffie of thee te gebruiken.

meubilair meubilair-jpg-2
muorreskildering-it-lokaeltsje
Bewaren
Bewaren
Bewaren