Freule

Morgen staan Melle Fopma, Jesper Tolsma en Johannes Gerben Brinksma in Wommels op de Freule namens KV Jan Reitsma. Vorig jaar wonnen zij de tweede prijs, waardoor ze dit jaar in de top 10 lijst staan van de favoriete parturen. Vandaag waren ze te luisteren in het Freule Kafee op Omrop Fryslan. Partuur 26 Reduzum mag morgen de 1e omloop tegen Kimswerd kaatsen, Reduzum wenst jullie veel succes!